NYELVHASZNÁLAT A ROMÁNIAI MAGYAR AUDIOVIZUÁLIS MÉDIÁBAN jellemzők

A kötet tanulmányait nemcsak a közös tárgy, a romániai magyar audiovizuális média nyelvhasználati sajátosságainak vizsgálata fűzi össze, hanem a kutatási előzmények is. 2010-ben indult az a több szakaszra tervezett program, amely az ország különböző régióiban működő audiovizuális médiumok magyar nyelvű hírműsorainak (2011-től kulturális műsorainak is) monitorozására vállalkozott. A műsorfigyelés célja az volt, hogy a mintaanyagokon vizsgáljuk: a riporterek és hivatásos beszélők milyen mértékben igazodnak a köznyelvhez és a helyi környezet nyelvhasználatához, nyelvhasználatuk milyen mértékben tölti be a regionális, nyelvjárási és két-nyelvű környezetben a nyelvi minta szerepét.Az összesítések az adatok pontosságával térképezik fel a mintába került audiovizuális médiumok hír- és kulturális műsorainak szövegeiben előforduló normasértéseket, de nem rangsorolják az előforduló hibákat; az észlelt normasértéseknél feltüntetik a forrást, de a nyers adatok nem teszik lehetővé a regionális szemp