Nyelvhasználat - nyelvtudomány - nyelvművelés jellemzők

Anyanyelvünk megtartása, művelés – kisebbségben Szlovákiában az állam elhíresült nyelvtörvénye próbálta korlátozni a felvidéki magyarok nyelvhasználati jogait. Így a nyelvtörvény is rávilágít a kisebbségben élő közösségek nyelvi használatának fontosságára, identitásmegőrző erejére. A kisebbségben élő felvidéki magyarság nyelvhasználati, nyelvművelődési és nyelvtudományi kérdéseit járja körül a szerző kell alapossággal, különös tekintettel az elmúlt évek tendenciára, hatásaira.