Nyelvi-kommunikációs tankönyv 10. jellemzők

Korszerű, a kompetenciafejlesztést előtérbe helyező nyelvi-kommunikációs tankönyv a szakiskolák 10. évfolyama számára.
- Az elméleti anyag az általános iskolában tanultakra épül, a szerző az ott megszerzett ismereteket bővíti.
- A tananyag biztos elsajátítását a tanulók életkori sajátosságait figyelembe vevő gyakorlatok segítik.
- A kötetben az anyanyelvi ismeretek közlése mellett kiemelt szerepet kapott az olvasás, a szövegértés, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség és a tanulási képességek fejlesztése.
- Hasznos kézikönyv az iskolai évek után is. Érdemes fellapozni akár állásinterjú, akár hivatalos okmányok kitöltése előtt.