NYELVPOLITIKA A RÓMAI BIRODALOMBAN jellemzők

Nyelvpolitika, nyelvtörvény, nyelvhasználati rendelet,hivatalos nyelv, államnyelv: csupa olyan fogalom,amelyekkel lépten-nyomon találkozhatunk modernvilágunkban, akár a Kárpát-medence népeivel,nemzeteivel, akár az Európai Unió országaival vagyhivatalaival kapcsolatban amp;amp;amp;#8212; és nem is mindig érzelem-és feszültségmentes összefüggésben. Van-e azonbanértelme ezeket a fogalmakat a Római Birodalomravonatkoztatva használni? Van-e létjogosultsága annak,hogy a nyelvpolitika modern megközelítési módszerét aRómai Birodalomra alkalmazzuk? Milyen formában jelentmeg a nyelvpolitikai gondolkodásmód az antik viszonyokközött? Léteztek-e nyelvtörvények, nyelvhasználatirendeletek a Római Birodalomban? Egyetlen hivatalosnyelve volt-e a soknyelvű és sokféle nép által lakottBirodalomnak, netán kettő, vagy annál is több?Változott-e az idővel a Római Birodalom vezetőrétegének nyelvpolitikai gondolkodásmódja éseszköztára? Milyen szerepet játszottak e folyamatban anagy egyéniségek, különösen Róma császára