NYELVSZABADSÁG - EGY EGYETEMES ELISMERÉSRE VÁRÓ EGYETEMES EMBERI JOG jellemzők

Ez a könyv arról szól, hogy minden embernek joga van egy ma még csak kevéssé ismert és kevéssé elismert szabadsághoz, a nyelvszabadsághoz, s hogy ez a szabadság éppen olyan emberi jog, mint például a vallásszabadság; a különbség csupán annyi, hogy míg a vallásszabadság régtől fogva ismert és elismert, addig a nyelvszabadság szélesebb körű felismerése és elismerése még várat magára. A szerző mindezt főként az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából kiindulva igazolja: bemutatja, hogy a nyelvszabadság és a nyelvszabadság definíciója levezethető a Nyilatkozatból, de kibontható a Nyilatkozat szövegezési munkálatait megörökítő jegyzőkönyvekből, előkészítő anyagokból is. Ha azonban a Nyilatkozatból és a Nyilatkozat előkészítő anyagaiból az következik, hogy a nyelvszabadság is emberi jog, akkor ezt az ENSZ-nek ki is kellene mondania, hiszen Alapokmányában elkötelezte magát valamennyi emberi jog tiszteletben tartására. A nyelvszabadság elismerésének legésszerűbb módja a szerző szerint a Nyilatk