Nyelvtan, helyesírás, fogalmazás - Összefoglaló feladatgyűjtemény 10-16 éveseknek jellemzők

A Nyelvtan - Helyesírás - Fogalmazás tankönyvek korszerű, új szemléletet honosítanak meg az anyanyelvoktatásban. Alaposságra törekszenek, ugyanakkor tekintettel vannak a korosztály természetes játékigényére. A diákok a nyelvet működésében, sokrétűségében ismerhetik meg, és lehetőségük nyílik önálló kommunikációs stratégia kialakítására. A személyes hangvételű utasítások, ajánlások, kérdések aktivitásra serkentik őket, s közben a mindennapi életben is hasznos ismeretekre tesznek szert. Az alapvető nyelvtani ismeretek mellett a könyvek nagy hangsúlyt fektetnek a helyesírás és helyesejtés, a beszédtechnika, a szövegértés és az értő tanulástechnika kialakítására.