Nyelvtani feladatgyűjtemény I. jellemzők

A háromkötetes Nyelvtani gyűjtemény sok-sok képpel illusztrált játékos feladatot tartalmaz, az alsó tagozatos gyermekek helyesírásának gyakorlásához. Az első kötet eligazítja a gyermekeket a hang és betű rejtelmes világában. Segíti a szótagolás, az elválasztás szabályainak alkalmazását. A szavak jelentését képsorokkal gazdagon díszítve viszi közelebb a gyermekekhez.