Nyelvtani feladatgyűjtemény II. jellemzők

A háromkötetes Nyelvtani gyűjtemény sok-sok képpel illusztrált játékos feladatot tartalmaz, az alsó tagozatos gyermekek helyesírásának gyakorlásához. A második kötet a mondatfajtákat ismerteti meg a tanulókkal. Rajzos feladatai a képzők, ragok helyes használatának elsajátítását gyorsítják meg. Gyakorlatai megkönnyítik a főnevek jelentését, helyesírásának, képzésének, toldalékolásának megértését.