Nyelvtani feladatgyűjtemény III. jellemzők

A háromkötetes Nyelvtani gyűjtemény sok-sok képpel illusztrált játékos feladatot tartalmaz, az alsó tagozatos gyermekek helyesírásának gyakorlásához. A harmadik kötet az igék, a melléknevek, a számnevek, a névmások alkalmazásához ad sok-sok segítséget.