Nyitány a hírnévhez jellemzők

"A könyv, az 1945-1951 időszak hatalmas levéltári forrásanyagból kigyűjtött dokumentációja. Adalék a vadászat újjászerveződésének szakirodalomban alig ismert történetéhez. Bemutatja a háborús pusztításból éledő vadállományra nehezedő terheket -közellátási feladatokat, jóvátételi szállításokat, a fejlesztést alapozó gazdasági próbálkozásokat, tervezési, üzemtervezési kísérleteket. Kiemelten foglalkozik a rezervátumokkal, a vadásztársaságokkal, a solymászattal. A vadásztársaságok jegyzékének összeállításával, nagyszámú forrás megjelölésével ad támpontot a további kutatásokhoz. A könyv fejezeteihez közreadott dokumentumok illusztrálják a vesztes háborút követő kényszerpályákat, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság vadászatot is ellenőrző tevékenységét, a korlátlan hatalmon alapuló politika kibontakozásának folyamatát. A könyv címe kifejezi, hogy kiváló elődeink szakmai elkötelezettségével, hagyománytiszteletével a vadászat háború utáni öt éve, a súlyos gondok ellenére a megálmodott hírnév nyitánya lehetett." (A Kiadó)