OCSÚDÓ MAGYARSÁG jellemzők

Éppen hatvan év. Ennyi idő telt el Karácsony Sándor Ocsúdó magyarság c. könyvének első kiadásától a mostani újrakiadásig. Ez a több mint félévszázadnyi idő arra késztet, hogy kimondjuk: ez az írás ma is időszerű, magvas mondanivalójú, mély gondolatokat keltő mű. (.) Hatvan év telt el. Éppen elég a generációk magatartási, társasakarati, társasérzelmi, közérzeti, hitbéli, de főleg nyelvi, megértési különbségeinek feszítő fölerősödéséhez, amelyről Karácsony ebben a műben beszélt drámai érveléssel. (Deme Tamás)