OFFICINA ÁLLATVILÁG KÉPES ENCIKLOPÉDIA jellemzők

Bámulatra méltó a természet tobzódó változatossága, az élőlények küllemében, viselkedésében, alkalmazkodási módjaiban megnyilvánuló sokféleség.Némelyik állat a legellenségesebb tájakon, a száraz sivatagokban és a sarkvidékeken is megél, mert az idők során olyan alkati jegyekre, magatartásformákra tett szert amelyek révén a zord körülmények között is fennmaradhatott és sokasodhatott.Az Állatvilág képes enciklopédiája erről a csodálatos menazsériáról mesél. Elsőként az állatok evolúcióját, osztályozási rendszerét, biológiai viszonyait, viselkedésformáit, élőhelyeit, alkalmazkodási módjait taglalja és külön kitér a szorongató természetvédelmi kérdésekre. Ezután következik a könyv veleje: az emlősök, a madarak, a hüllők, a kétéltűek, a halak és a gerinctelenek behatóbb jellemzése.Kétezemél is több fajt mutatnak be a rajzok, több száz magyarázó ábra, elterjedési térkép és színes fotó teszi még teljesebbé a mondottakat. Szöveg és kép egyaránt felhívja a figyelmet a kihalástól fenyegetett, ve