Okos gyerekek, gyerekes felnőttek jellemzők

Cziegler Orsolya gyermekpszichológus, 35 éve segíti a gyermekek, fiatalok harmonikus fejlődését. Legújabb kötetében a személyiségfejlődést vizsgálja a csecsemő kortól kezdődően az ifjúkoron át egészen a felnőtt- és öregkorig az E. H. Erikson nevéhez fűződő pszichoszociális fejlődésmodell segítségével. Felhívja a figyelmet az egymásra való odafigyelés, a kommunikáció, a morális értékek fontosságára, különös tekintettel az érzelmi és szociális fejlődésre, az önszabályozó funkciók alakulására. Mindezt az emberi élet különböző szakaszaiban vizsgálja.
"Minden szakaszban egy pszichoszociális krízissel találkozunk, amely a személyiségben felmerülő egzisztenciális kérdésre fogja megadni a választ. Ezért mind a nyolc szakaszban megadjuk a jellemző életkori tapasztalatokat, megismerjük a fejlődési krízist, és természetesen feltesszük a megválaszolandó egzisztenciáliskérdést is. Választ kapunk arra is, hogy milyen nyereségünk lesz a konfliktus megfelelő (adaptív) megoldásával."
A szerző ebben a kötetében is számos, saját gyógyító praxisából vett illusztrációval színezi és erősíti mondanivalóját.