Oktatáspolitikusok és koncepciók a XX.században jellemzők

A szerző időrendi sorrendben haladva, 1919-től 2002-ig , Huszár Károlytól Pokorni Zoltán munkásságáig bezárólag tesz közzé válogatást a század jelentős oktatáspolitikusainak beszédeiből, írásaiból. A kötet három nagyobb egységre tagolódik: a két világháború közötti korszak, az 1945-1990 közötti periódus és a rendszerváltás utáni évtized. Gondosan válogatott szemelvények - nagy részük kötetben először publikált anyag - segítik az olvasót, hogy közelebb kerüljön a tárgyalt időszak oktatásügyéhez, mélyebb ismereteket szerezzen oktatáspolitikai koncepcióiról. A miniszterek mellett megismerkedhetünk azon történelmi személyiségekkel - fontosabb miniszterhelyettesekkel, oktatáspolitikusokkal - , akiknek gondolkodásmódja, munkássága jelentősen meghatározta a huszadik századi magyar oktatáspolitika alakulását.