Olasz-magyar fordítóiskola jellemzők

Pollmann Teréz könyve a három évvel ezelőtt megjelent és figyelemreméltó sikert elért példatárának kibővített feldolgozása. Célja az, hogy megismertesse a fordítástechnikai problémákat és megoldásokat mind általános vonatkozásaiban, mind az olasz-magyar fordítási irányra jellemző, sajátságos szempontokból. Ez a könyv bőséges példaanyagával és gyakorlataival, amelyek publikált fordításokra és egyetemi hallgatók fordítási feladataira épülnek, nem csak az első ilyen típusú mű, de egyúttal magas színvonalú munka az alapos elméleti háttér, valamint a tárgyalt jelenségek széles köre miatt is. Biztos vagyok abban, hogy e könyv kiváló alapot fog jelenteni a fordítóképző tanfolyamok számára, és segítségül szolgál majd azon fordítástechnikai ismeretek és készségek elsajátításához, amelyek e nehéz mesterség gyakorlásához nem nélkülözhetők. (Giampaolo Salvi)