OLASZORSZÁG MAGYAR KATONÁJA - TÜRR ISTVÁN ÉLETE ÉS TEVÉKENYSÉGE 1825-1908 jellemzők

A bajai vaskereskedő családból származó Türr István, miután a császári és királyi hadseregből dezertálva a piemontiak közé állt, és a „forradalmi Európa bolygó lovagjaként” a badeni felkelők oldalán is harcolt, jelentős szerepet játszott a Risorgimento küzdelmeiben, az egységes Olaszországért vívott harcokban. A „rettenthetetlen magyar” Giuseppe Garibaldi tábornok hadsegéde és a dél-itáliai hadsereg hadosztályparancsnoka volt az 1860. évi szicíliai expedícióban. Nápoly és környéke katonai kormányzója, majd az olasz király hadsereg altábornagya, II. Viktor Emánuel tiszteletbeli hadsegéde. Beházasodott a Bonaparte-házba, és – az olasz király megbízásából-„egy Ciceró ékesszólásával és egy Talleyrand meggyőző erejével” kényes diplomáciai feladatokat látott el. „ A magyar garibaldista” emlékét a római Gianicolo-dombon, az olasz nemzeti újjászületésért küzdő hősöknek szentelt emlékparkban 1999-től szobor is őrzi. A kiegyezést követően a „galambszívű oroszlán” hazatért, és tevékeny szerepet