ÓLOMSÚLY jellemzők

Az Ólomsúly cím kisregény valamiféle „minimalista-realista” próza, napjainkról szóló elbeszélés. Figyelemre méltó, hogy bizonyos csodás elemmel bír! A véletlen folytán valami nagy érték kerül egy pozsonyi nő birtokába. Ez a kincs a háttérből „ólomsúlyként” motiválja a történetet. Javíthatná a család helyzetét – főleg a munkanélküliség idején –, emelhetné életszínvonalukat, de ez lehetetlen, mert a kincset több okból nem lehet felhasználni. E kettősségben eredményesen valósul meg a szerző realista létszemlélete, közéletisége és „valóságfelettisége”.Az értékes kincs birtoklása, a „csodás” elem – amely bűnténnyel átitatott – elfogadhatóan érvényesül, tíz évig uralja a főhős életét. Az írás erőssége a tárgyilagosan megjelenített mikró valóság, a sosem közönyösen szemlélt pozsonyi magyar élet, a rejtélyes „csodák” szerepe valóságunkban. Duba Gyula