Olvasás és fogalmazás munkafüzet az általános iskola 3. osztálya számára jellemzők

A heurisztikus olvasás- és írástanítás programjának harmadik osztályos olvasókönyvét egészíti ki az Olvasás és fogalmazás munkafüzet. A tartós használatú olvasókönyv szövegfeldolgozásához nélkülözhetetlen feladatokat tartalmazza. A szövegfeldolgozást irányító kérdések az olvasókönyv fejezetcímeit követik. Valamennyi szöveg feldolgozását tartalmazza a munkafüzet. A kötet páros oldalakba rendezve irányítja a feladatmegoldást. A szövegértést segítő kérdések után a gyakorlóanyag az írásbeli fogalmazáskészítés fokozatos elsajátítását könnyíti meg a tanulónak. Az elbeszélés és a leírás készítéséhez algoritmusba rendezett oldalak nyújtanak segítséget.