OLVASOM ÉS ÉRTEM - SZÖVEGÉRTÉS 9-10 ÉVESEKNEK - 3-4 ÉVF. jellemzők

Ez a gyakorlókönyv az előzőekben ismertetett kiadvány szerves folytatása. Épít a 3 és 4.osztály tanulóinak életkori sajátosságaira és messzemenőkig figyelembe veszi a KETA elvárásait.Ezért a szövegkiválasztás területén találhatunk a könyvben ismeretterjesztő műveket, szépirodalmi alkotásokat, verseket, legendákat.A szöveg típusának felismerését itt is kis jelekkel szemléltetik a szerzők. A feladatmegoldások során adatgyűjtéssel, szövegelemzéssel,összehasonlítással, kapcsolatok és művészi eszközök felismerésével, összefoglaló rendszerezéssel amp;amp;amp;#8230; találkozhatnak a tanulók.