Olvassuk, és meg is értjük! jellemzők

A füzetben található játékos, fokozatosan nehezedő feladatok intenzíven és sokoldalúan fejlesztik a szövegértés képességét. Minden feladat lényege az olvasott, rövid szöveg gyors, pontos megértése, és az olvasottak hibátlan értelmezése. Közben fejlődik a gyerekek térbeli tájékozódó képessége, hiszen a megértésre váró szószerkezetek a feladatok ábráit írják le. Így tehát minden játékos gondolatmenet egyaránt fejleszti a szövegértési, a logikai és a tájékozódási képességeket. A "piros ház fölött balra van a csillag" kifejezésnek például csak egy kép felelhet meg. A kép és a szöveg megfeleltetése pedig egyaránt segíti a szövegértési és matematikai logikai képességek kibontakozását.
A füzetet a miniLÜK kirakókészlettel használjuk!