Önállóan németül 2. feladatmegoldásokkal jellemzők

A nyelvkönyv kezdő és "újra kezdő" nyelvtanulók számára íródott. Egyéni és csoportos tanulásra egyaránt alkalmas. Olvasmányanyaga, a mondatmodellek, a szókincs a mindennapi élet nyelvhasználatára épül.