Önfiloszhattyú jellemzők

Ötödfélszáz év magyar irodalmi rejtvényeit bogozza a kötet, amelynek középpontjában egy remekmű áll: Zrínyi Miklós Syrenája. Zrínyire hat a teljes antikvitás, de mellette Dante, Petrarca népnyelven, azaz olaszul írt művei is; Zrínyi hatása pedig jól felismerhető a XVIII. század végén a magyar irodalom újjászületésében.
Petrarca munkásságával, eszmetörténeti hatásával több tanulmány is foglalkozik. Külön érdekessége a kötetnek Dante magyar vonatkozásainak újragondolása, amely a szerző szerint ahhoz a felvetéshez vezethet, hogy a Pokol egy - mindmáig megfejthetetlen nyelven írott - sora magyarul értelmezhető; Dugonics András nagy latin regénye az aranygyapjúért útra kelő hősökről pedig legendás ősmagyar szereplőket is teremt.