Önismereti sarokpontok jellemzők

„Ha az önbecsülési igényeink kielégítettek, akkor hasznosnak és szükségesnek érezzük magunkat az adott társadalomban. Amennyiben akadályokba ütközünk e téren, kisebbrendűség, gyengeség és elesettség érzése lesz úrrá rajtunk. Kellő önbizalom és ön­becsülés hiányában csak tapogatózni fogunk a világban elfoglalt helyünk megtalálása során. Az én-erős személyiség megteremtésének fontos feltétele a reális önismeret kialakítása, melynek szükségét egyre több ember érzi és elismeri. A saját külső és belső tulajdonságok, és ezzel együtt a személyes értékek feltérképezéséhez azonban nem elég az elhatározás. Az önismereti készségek kialakulása, önmagunk mind tökéletesebb megismerése és megértése – összetettségéből és a sze­mélyiség fejlődésének folyamatosságából adódóan – sokirányú, bonyolult és hosszú folyamat eredménye…” (részlet a bevezetőből)