Önmegvalósítás keresztény szemmel jellemzők

A Katolikus Pszichológusok Baráti Köre által szervezett 2005. évi konferencia címének fogadtatása is mutatta a hívő keresztények témával kapcsolatban tanúsított megosztottságát.
Tagadhatatlan, ahogy a fogalommal lépten-nyomon találkozunk, úgyszólván divat lett emlegetni. Tény az is, hogy tartalmához több negatív elem is társul, ennek következtében aztán egyes elkötelezett keresztények gyanús, sőt egyenesen elítélendő dolognak tartják. A fogalom köztudatba való berobbanása vélhetően arra utal, hogy nagyon lényeges, fontos, általános emberi igényt, törekvést fejez ki, és érdemes, sőt kell is róla beszélni a keresztény fórumokon, a teológia, a filozófia és a pszichológia szemszögéből.