Önművelés munkafüzet jellemzők

A munkafüzet feladatai a könyvtárhasználat gyakorlati tudnivalóival, a hagyományos és a modern ismerethordozók tartalmi-formai jegyeivel ismertetnek meg.