ÓPERENCIÁS LAVÓR VÍZ jellemzők

A költőnő legutóbb egy pályadíjas naplókötettel lépett az olvasók elé. Verseskötete szintén olvasható egyfajta naplóként: egy java középkorú, de érzelmileg, szexuálisan intenzív nő érzelmi hullámzásainak lenyomataként. Vágyak és kétségek, magány és az írásba kapaszkodó önfegyelem, vallomásszerűen felidézett emlékek és a legszűkebb környezet tárgyias valósága képezik versei főbb motívumait. Közvetlenül, a zaklatott élőbeszéd hangján szólal meg, lírai alapállásának feszültségeit a határhelyzetek, vágy és valóság ellentétei adják. A mintha című versét idézzük: amp;quot;mint kőkolosszus / nehezedsz rám / súlyos karod / betemet / törékeny / kisnyúl: / és / húsvéti / csokoládé figura / belül semmi / ha bontogatsz / mintha ölelnél amp;quot;. Az érzelmileg telített költészet kedvelőinek ajánlható az egyszerű, de szép tipográfiával készült kötet.