Opuscula Civilia - Magánjogi látlelet jellemzők

Dr. habil Papp Tekla PhD egyetemi docensi munkakörben dolgozik a Szegedi Tudományegyetem Állami- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékén.
Kurzusait európai magánjog, fogyasztóvédelmi jog, társasági jog és atipikus szerződések témakörökben vezeti. A Polgári Törvénykönyv másfél évtizedes rekodifikációja kapcsán felmerült elméleti és gyakorlati problémák közül válogat a mű. A megjelent szabályozási és joggyakorlati anomáliákra reflektál a tanulmánykötet az alábbi vonatkozásokban: szerződések tipizálása - atipikus szerződések - Ptk., támogatási szerződés, disztribútori szerződés, timesharing szerződés, gazdasági válság - szerződéses viszonyok, a fogyasztó fogalma, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, felelősség-átvitel - felelősség-áttörés.