ORALIS DIAGNOSZTIKA jellemzők

Napjaink fogorvostan-hallgatói nehezen birkóznak meg azzal a feladattal, hogy az egyes tantárgyak által rájuk zúdított hatalmas információtömegből kiválasszák, majd integrálják azt a tudásanyagot, mely egy-egy adott beteg esetében a diagnózis és a kezelési terv felállításához szükséges. E tankönyv megírásával a szerzők célja az volt, hogy a teljes fogorvosi diagnosztikus folyamatot átfogóan, az általános orvosi ismeretekkel ötvözve mutassák be. Törekedtek arra, hogy azon jellegzetes klinikai tüneteket és a diagnózis felállításához szükséges módszereket közöljék, melyek elvezetnek a leggyakoribb fogászati betegségek felismeréséhez. Vezérelvük az volt, hogy elsősorban a diagnosztikus folyamat döntést hozó lépéseit segítsék, olyan vezérfonalat nyújtva jövő fogorvosai számára, amely felkészíti őket a kivételes esetek felismerésére is.A fogorvosi curriculum tankönyvének szánt Oralis diagnosztika c. tankönyvet a szakorvosjelöltek, a régebb óta dolgozó fogorvosok, valamint néhány határterület