Örök Magyarország - Aeterna Hungaria jellemzők

A jelen novellaválogatás teljes keresztmetszetét adja az író munkásságának. Írásaiban komor sors- és történelemszemlélet ötvöződik az impresszionista, lírai színezetű szó- és hangulatművészettel. Kezdetben az absztrakt mondanivalók, az időtlen témák felé vonzódott a mitológia, a hoffmanni, poe-i misztikum eszközeivel. Későbbi novellái az emberi sorsok tragikumát, a lélek finom rezdüléseit közvetítették, a mediterrán életképek mellett pedig megjelentek a történelmi elbeszélések, melyek a magyar középkorba repítették az olvasót.