Örömteli gyermekévek - Mozgásfejlesztő játékok gyűjteménye jellemzők

Minden szülő arra vágyik, hogy gyermekéből boldog, sikeres felnőtt váljék. Van ennek valami titka? A mozgás, a játék a kisgyermek lételeme. A szinte szüntelen, tevékenység kihat fejlődésük minden területére, a mozgáson keresztül fedezik fel és ismerik meg a világot. Ezt a felfedező tevékenységet fontos, hogy minden életkori szakaszban biztosítsuk a gyermeknek akár az otthon melegében, akár a bölcsőde és az óvoda közegében, s annak sincsen akadálya, hogy az örömteli gyermekévek az iskoláskorban is folytatódjanak.
A könyv az élményteli, játékos mozgáshoz, a mozgással való fejlesztéshez kíván segítséget nyújtani az óvodapedagógusoknak, tanítóknak és a szülőknek is.
A szerző olyan játékokat gyűjtött össze, amelyek a gyerekek játékos kedvét és nagy mozgásigényét kihasználva többek között testtartásukat javítják, kondicionális és koordinációs képességeiket fejlesztik. Az örömteli mozgás szinte észrevétlenül segíti az együttműködési és a megfigyelőképesség, a ritmusérzék, a testséma, a szem-kéz koordináció fejlődését.
A gyűjteményben található csaknem másfélszáz játék számos lehetőséget kínál a szociális és mentális érettség, a gondolkodás, a térérzékelés, a nagy- és finommozgások játékos fejlesztésére.