Orosz nyelvtan gyakorlatokkal jellemzők

"Mindhárman gyakorló nyelvtanárok vagyunk, s a munkánk során állandó gondot okozott egy olyan tankönyv hiánya, amely nemcsak leírást ad az orosz nyelv nyelvtanáról, nemcsak meghatározott problémákat tárgyal, hanem magyarul, röviden és közérthetően be is mutatja az orosz nyelv rendszerét, sok-sok gyakorlattal emeli az ismereteket készségszintre. Könyvünkkel, amelyet már a minimális nyelvi előképzettséggel rendelkező magyar anyanyelvű tanulók is haszonnal forgathatnak, ezt a hiányt igyekeztünk pótolni. A nyelvtanulókon kívül segítséget kívánunk nyújtani az 'egész életükben tanuló' nyelvtanároknak is."