Orpheus nyomában jellemzők

Az amerikai irodalomtudós egyúttal az egyetem (University of Texas at Dallas) Holokausztkutatási Tanszékén is oktat. Radnóti-monográfiája a nagy költő munkásságának első irodalomtudományi és társadalompolitikai feldolgozása, amely a költő zsidóságát és a holokausztban elszenvedett mártíriumát állítja középpontba.
Kiterjedten és új forrásokat is bevonva tárgyalja az 1920-tól elindult antiszemita mozgalmakat, különös tekintettel a szellemi és irodalmi életben fellépő kirekesztő próbálkozásokra. Ezeknek lenyomatát különösen Radnóti 1938 utáni lírájában találja meg. Behatóan elemzi Radnóti Miklósnak a holokauszt előérzetében fogant költeményeit, új szempontokkal gazdagítja a költő verseiben megjelenő halálérzetet, illetve a bori haláltáborból Abdáig vezető gyalogmenet körülményeit.