Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény 8. osztályosoknak - Német nyelv jellemzők

Gyakorlófeladatok:
- a 8. osztályos német nyelvi kompetenciafemérésre való felkészüléshez
- 10 teljes tesztsor az olvasott és a hallott szövegértés mérésére
- javítókulccsal és letölthető hanganyaggal