Országos Településrendezési és Építési Követelmények 2008 jellemzők

"(...) Az épített környezet egészséges, biztonságos és esztétikus kialakítása közérdek, ezért az épületek homlokzatán és tetőzetén levő gépek és berendezések elhelyezési szabályai szigorodtak.
Részletesebbek lettek a lakásokra, valamint a gépjárművek és kerékpárok tárolására vonatkozó szabályok is.
Természetesen ez az ötödik kiadás is hiánytalanul tartalmazza a jelenleg hatályos jogszabályi szöveget, a hivatkozások, magyarázatok is naprakészek. A kötet szerkesztésében sem tartottunk szükségesnek változtatásokat, és meghagytuk a magyarázó szövegek tényszerű, jogszabályokra utaló, objektív jelleget." (A szerkesztők)