ORVOS LENTIBEN jellemzők

Dr. Hetés Ferenc és családja életútját történész múzeologus fia mutatja be. Könyve középpontjában Lenti orvosának 1922-1952 közötti harminc éves tevékenysége áll. Az azt követő nagykanizsai rendelőintézet főorvosi három, majd a Zalai Megyei Kórház igazgatójának tizenegy évét érdemben áttekintve összefoglalja.A több mint 400 oldalas munka, 200 képes albumával, biográfia és családtörténet is, amelynek történeti forrásanyaga mindenekelőtt a családi levél-, és fotógyűjtemény. A történész a korabeli levelek íróinak szöveg hű sorai, olykor egész leveleit eleveníti fel, „elmondva” véleményüket történelmi eseményekről éppúgy, mint a család mindennapjairól. A szerző, saját gondolatainak tolmácsolásával, elbeszélő, helyenként regényes feldolgozássá szélesíti művét. Könyvének meggyőző ereje azonban – akár egy tudományos műben – a dokumentumok tényeiben rejlik.