Orvosi jog jellemzők

A szerző az orvosi jog általános, az orvos-beteg, illetve kórház-beteg kapcsolat -elsősorban magánjogi- szabályainak elemzése során különös hangsúlyt kap az orvosi felelősség bemutatása. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban a köztudatban sok a téves nézet, melyekhez egyes országok joggyakorlata is hozzájárul, hogy félrevigye a jogalkotást és a bírói joggyakorlatot a megbízotti és szakmai felelősség vonaláról egyfajta eredményfelelősség felé.
A munkát a tárgykörbe vágó igen jelentős dokumentumok egészítik ki, a hippokratészi eskütől a pápai megnyilatkozásokon keresztül az orvosi testületek állásfoglalásain át egészen hatályos jog szövegéig.