Orvosi kommunikáció jellemzők

A hatékony gyógyítás nélkülözhetetlen eleme a megfelelő kommunikáció. Ez teremti meg az orvos és a páciens közötti bizalomteljes kapcsolatot, ez teszi lehetővé, hogy az orvos megismerje a diagnózist megalapozó információkat, s ez szükséges ahhoz is, hogy a beteg megfelelően együttműködjön az orvossal. Ez a könyv részben azokat a kommunikációs módszereket ismerteti, amelyekkel hatékonyabbá válhatnak az orvosok mindennapos feladatai: a betegek meghallgatása, kikérdezése, tájékoztatása, együttműködésük kialakítása. A kötet szerzői foglalkoznak a mindennapi orvos-beteg kapcsolat olyan -az utóbbi időben előtérbe került- elemeivel is, mint pl. a közös döntéshozatal, a terápiás betegoktatás, s felhívják a figyelmet az orvosi kommunikáció szuggesztív hatásaira.