Orvosi lelkigondozás jellemzők

Frankl szerint a pszichoanalízis értelme egyfajta világi gyónás volt. Ehhez képest a logoterápia és egzisztenciaanalízis orvosi lelkigondozás. Ezzel a némiképp provokatívan ható kifejezéssel a szerző a logoterápia és egzisztenciaanalízis tágabb értelemben vett jelentőségére mutat rá. Az orvosi lelkigondozás minden gyógyítási tevékenységgel együtt járó feladat, amely előfeltételezi a segítő hivatású szakembernek a vigasznyújtásban és a világnézeti dolgokban való jártasságát. A fentiek értelmében nem véletlen, hogy Frankl munkája a pszichoterápián kívül a lelkigondozás, a tanácsadás, a pedagógia és a szociális munka területeire is jelentős hatást gyakorolt. Ezért bízunk abban, hogy az új magyar kiadás jelentős mértékben hozzájárul az értelemközpontú humanisztikus szemlélet itthoni elterjedéséhez és megerősödéséhez. Tartalomjegyzék: Előszó az új magyar kiadáshoz Előszó Bevezetés Első fejezet A pszichoterápiától a logoterápiáig Pszichoanalízis és individuálpszichológia Az egzisztenciális vákuum és a noogén neurózis A pszichologizmus leküzdése A genetikai redukcionizmus és az analitikai pándeterminizmus Imago hominis A pszichologizmus pszichogeneziséhez Második fejezet A pszichoanalízistől az egzisztenciaanalízisig A. Általános egzisztenciaanalízis 1. Az élet értelméről A lét értelmének megkérdőjelezése A felettes értelem Örömelv és kiegyenlítődési elv Szubjektivizmus és relativizmus Három érték-kategória Eutanázia Öngyilkosság Az élet feladat-jellege A homeosztázis-elv és az egzisztenciális dinamika A halál értelméről Közösség és tömeg Szabadság és felelősség A szellem dacoló hatalmáról A biológiai sors A pszichológiai sors A szociológiai sors A koncentrációs tábor pszichológiájához 2. A szenvedés értelméről 3. A munka értelméről A munkanélküliség-neurózis A vasárnapi neurózis 4. A szerelem értelméről Szexualitás, erotika és szerelem Egyszeriség és egyediség A birtoklás horizontja Érték és gyönyör Szexuálneurotikus zavarok A pszichoszexuális érés Az emberi egzisztencia öntranszcendenciája B. Speciális egzisztenciaanalízis 1. A szorongásos neurózis pszichológiájához 2. A kényszerneurózis pszichológiájához A kényszeres átélési mód fenomenológiai elemzése A paradox intenció logoterápiai technikája 3. A melankólia pszichológiájához 4. A szkizofrénia pszichológiájához Harmadik fejezet A világi gyónástól az orvosi lelkigondozásig Orvosi és papi lelkigondozás A manipulált viszony és a konfrontálódó találkozás A közös nevező egzisztenciaanalitikai technikája Utolsó segély Összefoglalás Viktor E. Frankl bibliográfiája Névmutató Tárgymutatóó