Orvosi terminológia jellemzők

A kötet tartalmából: A latin alapigék; Bevezetés a görög szavak olvasásához, a görög abc; A görög alapigék; Főnevek; Melléknevek; Névmási jelentőségű melléknevek és határozatlan mennyiség (görög); A görög számnevek; A görög elöljárók és határozószók; Tematika az orvosi terminológia tanulmányozásához; A görög (görögös) és latin (latinos) képzők és szerepük az orvosi terminológia szókincsének létrehozásában