Összegyűjtött drámák 1-2. kötet jellemzők

A legújabb erdélyi magyar irodalom egyik legszebben... bontakozó pályája a Lászlóffy Csabáé. A költő, próza- és drámaíró 1939. május 21-én született Tordán, a kolozsvári Babes-Bólyai Egyetem magyar nyelv és irodalom szakán végzett 1960-ban... Írói indulása a Forrásnemzedékhez kötődik# Műveire az erdélyi magyar sors tragikumát történelmi mélységekben és párhuzamokban feltáró veretesség, erkölcsi látásmód és a sokszínű modernség egyaránt jellemző. (...) A bizarr és a groteszk elemek mindig a helyzet abszurditását, ellehetetlenülését, a megsemmisülés és a pusztulás rémséges fenyegetéseit idézik elénk... (Bertha Zoltán)