Őszinte híve, Mozart (CD melléklettel) jellemzők

Lehetetlen összegezni Mozart életét, és igazságot szolgáltatni neki. E színes illusztrációkkal díszített könyv kulcslyuk lehet, amelyen keresztül bekukucskálhatunk elképzelt világába. Az illusztrációkat kísérő levelek azon a több száz levélen alapulnak, melyeket Mozart és apja írt egymásnak, valamint barátaiknak és patrónusaiknak, s amelyeket úgy válogattunk össze és szerkesztettünk meg, hogy összeállhasson belőlük művészetének és életének tablója. Bár ezek nem ténylegesen Mozart levelei, mégis az ő szavain alapulnak, s életének valós eseményeire és helyzeteire vonatkoznak.