ÖT ÉVTIZED A MEZŐGAZDASÁG SZOLGÁLATÁBAN jellemzők

Váncsa Jenő önéletrajzi írásában egy erdélyi származású agrárpolitikus életútját követhetjük nyomon, amely abrassóban töltött gyermekévek után a gödöllői agrártudományi egyetemen folytatott tanulmányoktól kezdve ezerszállal kötődik a magyar mezőgazdaság fejlődéséhez és fejlesztéséhez. az agárdi állami gazdaságban töltött évektörténésein keresztül bepillantást nyerhetünk a Kádár-korszak magyar mezőgazdaságának helyzetébe, egyúttal a sokszínes történeten, epizódon keresztül a szerző a hivatalos krónikákban fel nem lelhető társadalom- és korrajzzal isgazdagítja az olvasó ismereteit. az állami gazdaságokban felmerült problémák, és a feltárulkozó lehetőségek személyeshangvételű ismertetését követően a politikai életút rajzolódik ki a műből. az olvasó érezheti, hogy nem csupán egyéletrajzot, hanem egyszersmind egy korszak, a Kádár-korszak történetét tartja a kezében, amelynek írója nem egyszerbepillantást enged a döntések hátterébe, ahol felsejlenek a múlt szövevényes rajzolatai.Váncsa Jenő