ÖTLETTÁR - JÁTÉKOS GYAK. A MENNYISÉGFOG. ÉS A FOGALMI GOND. FEJLESZTÉSÉHEZ - jellemzők

(játékos gyakorlatok a mennyiségfogalom és a fogalmigondolkodás fejlesztéséhez)A számfogalom kialakításához, a tízes számkörben valóbiztonságos tájékozódás, a fogalmi gondolkodásfejlesztéséhez állítottuk össze a kötetben találhatófeladatokat. Általános tapasztalatunk, hogy minélváltozatosabbak a feladatok, s minél többingerterületet (vizuális, akusztikus, motoros) veszünkigénybe a gyakorlathoz, annál jobban megerősítjük éselmélyítjük a számfogalmat, egyben megkönnyítjük agyerekek számára, hogy cselekvéssel, játékosan az elemiszámolási műveleteket is el tudják végezni. Márpedigezeket az ismereteket ajánlatos a gyerekeknek abeiskolázás előtt megszerezniük.A tartalomból: ötletek, játékos gyakorlatok amennyiségfogalom kialakításához és fejlesztéséhez;számolási műveletek játékosan; játékos feladatok amennyiségállandóság megértéséhez; feladatok agyűjtőfogalmakkal való ismerkedéshez; formákdifferenciálása, formaemlékezet fejlesztése.