Ötven imádság jellemzők

"A teológiával való foglalkozás első és alapvető lépése az imádság", hangsúlyozta Karl Barth "Bevezetés az evangéliumi teológiába" című utolsó előadásában. Hogy miként fogalmazta meg nyilvános, istentiszteleteken elhangzó imádságait, erről beszél ez az ötven imádságot magába foglaló gyűjteménye. Barth, miként írja, ifjúságától fogva viszolygott "minden kultikus ünnepélyességtől", és mindentől, ami fennkölt és kenetteljes. Imádságainak józansága, egyszerű, közérthető nyelvezete és tárgyszerűsége fél évszázaddal elhangzásuk után is sokatmondó, akárcsak rövidségük.