ÓVÓ-ISKOLA, GYERMEKKERT, ÓVODA - A KISGYERMEKKOR NEVELÉSTÖRTÉNETE jellemzők

Leendő óvodapedagógusok figyelmébe ajánlja elsősorban kötetét a szerző, aki az óvoda intézményének a történetét foglalja össze a tradicionális eszme- és neveléstörténeti anyagot, társadalomtörténeti, pszichológiai, szociológiai, antropológiai és etnográfiai vonatkozásokkal kiegészítve, színesítve. Az első fejezetben az intézményesülés előtti kisgyermeknevelésről ír, röviden érintve az ókor, a középkor, a reneszánsz, a reformáció, a kora újkor, majd a felvilágosodás, a filantrópizmus és a neohumanizmus időszakát. Az az intézményesülés utáni korszak bemutatása során ír a 18. századi gyerekek helyzetéről, a kezdeti létesítményekről (külön kiemelve Robert Owen kísérletét), az óvodai mozgalom 19. századi elterjedéséről és az ezzel párhuzamosan létrejövő új pedagógiai irányzatokról (Waldorf- és Freinet-pedagógia, Kicsinyek Háza stb.), illetve a közelmúlt kisgyemeknevelésének jellemzőiről. A kötet harmadik - befejező - részének témája a magyar óvodai nevelés története. A szöveget fekete-fehér