Pákolitz István levelesládájából 1947-1994 jellemzők

Pákolitz István (1919-1996) költő, prózaíró, hosszú időn át a Jelenkor versrovatának szerkesztője, József Attila- és SZOT- díjas alkotó.
Közel fél évszázadon át a hazai irodalmi és kulturális élet aktív résztvevőjeként rendszeresen publikáló költőként, folyóirat-és könyvszerkesztőként széleskörű kapcsolatokkal rendelkezett, sokat foglalkozott pályakezdő alkotók műveivel, verseit megzenésítették, hagyatékában gazdag levelezés maradt az utókorra.
Ennek mintegy harmada olvasható a kötetben Nagy Imre válogatásában és sajtó alá rendezésében. A 140 levél gazdag információkat tartalmaz mind a költő pályafutásának alakulására, mind a korabeli irodalmi életre vonatkozóan. A jegyzetekben szövegrészletek olvashatók a hagyatékában található, kiadásra váró, autográf naplószövegből is.