PÁLINKAFŐZÉS OTTHON - PÁLINKAFŐZŐK ZSEBKÖNYVE jellemzők

E könyv célja, hogy otthoni, könnyen elsajátíthatópraktikákkal ismertesse meg azolvasókat, akik saját kedvükre és barátaikörömére fognak bele e nemes italok elkészítésébe.Írásommal ismeretterjesztő zsebkönyvetszeretnék az olvasó kezébe adni,egyszerűen, világosan fogalmazva, és gyakorlatitanácsokkal kiegészítve. Nem célomversenyre kelni komoly szakkönyvekkel,inkább könnyed, tiszta, lényegre koncentrálósillabuszt szeretnék nyújtani a hétköznapokpálinkafőzőinek.Az első fejezetben röviden bemutatoma pálinkakészítésre vonatkozó jogi hátteret.A következő fejezetben az olvasó megismerkedheta pálinka alapanyagául szolgálógyümölcsökkel, tulajdonságaival (cefrézési,szeszhozami tulajdonságok), különválasztvaa csonthéjas, almatermésű, bogyós gyümölcsöket, illetve borászati melléktermékeket.Az erjedésről szóló fejezetben bemutatjuk az erjedés lényegét, folyamatát, a nélkülözhetetlenrésztvevők ismeretét (pl baktériumok, élesztők, gombák), ezek fajtáit, tulajdonságait. Az erjedésifázisok, erjesztési