Pán, a gondolkodók istene jellemzők

Heideggertől tudjuk, hogy a " tudomány nem gondolkodik". A jelen könyvre is igaz ez, amennyiben tudományos munkáról van szó. Sajátos módon azonban már tárgyánál fogva is kénytelen rákérdezni a saját műfaji kereteire, hiszen a mitológia eo ipso olyasvalami, ami önmagára reflektál (...) Vagyis a mitológia nem más, mint saját értelmezéstörténete, mint szüntelenül ismétlődő kísérlet önmaga megértésére. Ezzel a (pszeudo) meghatározással persze a szerző arra a kényelmes álláspontra is helyezkedhet, hogy tehát nincs is más dolga, mint hogy prezentálja választott anyagát.