PANDÚRKOROM EMLÉKEI… ÉS EGYÉB ÍRÁSOK jellemzők

Osváth Pál sárréti csendbiztos Bihar vármegye Sárréti járásaleírása című, 1875-ben megjelent könyvének fakszimile kiadása a2009. év újdonsága volt. Most második legfontosabb művét tartjakezében a tisztelt Olvasó, az 1905-ben napvilágot látottKözbiztonságunk múltja és pandúrkorom emlékei… című kötetet,amely a szerző közel negyed évszázados csendbiztosi működésénekkrónikája. A könyvben helyet kaptak emellett Osváth Pálhelytörténeti munkái (Kismarja leírása és a Bihar vármegyetörténetét feldolgozó monográfiájának egyes részletei), valamint 40rövidebb írás, köztük önéletrajzi ihletésűek is, hiszenfiatalemberként részt vett az 1848–49. évi szabadságharcban, jelenvolt Budavár visszavételénél, a szabadságharc leverése után pedigbujdosni kényszerült. Osváth Pál szinte polihisztori érdeklődéssel fordult különféle témák felé, legyen szó akár a bihari nyelvről, a pusztai betyárok életéről, a hajdúk történetéről vagy a Sárréten oly fontos folyószabályozás kérdéséről. 60 írásában pedig legizgalmasa