Paraszti és polgári hagyományok a Kárpát-medencében - Néprajzi segédkönyv középiskolásoknak jellemzők

E forrásgyűjtemény azért készült, hogy az érdeklődő középiskolás átfogó képet kapjon a néprajztudomány legfőbb kutatási területeiről, valamint a többi társadalomtudomány néhány témaköréről. Könyvünkben nagyobb hangsúllyal vannak jelen az eredeti dokumentumok, szemelvények, nagy néprajzkutatók munkásságának részletei, történeti forrásanyagok, olykor irodalmi művek részletei is, amelyek más összefoglaló kézikönyvekben természetszerűen nem kaphattak helyet, és lényegesen kevesebb a magyarázó, értelmező rész. Fontosabb szempont volt ugyanis, hogy a könyv élményszerű olvasmányokon keresztül hozza közelebb olvasójához a történelem, részben pedig a földrajz és a magyar nyelv és irodalom tantárgyát.